Asansör Terimleri

Asansör boşluğu (elevator hoistway):Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın ,çinde hareket ettiği boşluktur. Bu boşluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Asansör Kuyusu:Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Beyan Hızı (rated speed):Asansörün tasarımlandığı, mt/sn olarak ifade edilen kabin hız değeri.

Beyan yükü:Asansörün tasarımlandığı taşıma yükü değeri

Dengeleme Ağırlığı:Kabin ağırlığının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle

Elektrik güvenlik zinciri:Seri olarak bağlı olan elektirk güvenlik cihazlarının tümü

En küçük halat kopma yükü:Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.

Etek:Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.

Güvenlik Tertibatı (safety gear):Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibat.

Hız regülatörü (overspeed governor):Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibarını çalıştıran bir düzen.

İskelet:Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.

Kabin:Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası.

Kabin bükülgen kablosu:Kabin ile kumanda tablosu arasındaki bağlantıyı bağlayan bükülgen kablo

Karşı ağırlık:Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle

Kaymalı Güvenlik Tertibatı:Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.

Kılavuz Raylar:Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları

Kilit Açılma Bölgesi:Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge

Kullanıcı:Asansörden yararlanan kimse

Kullanılabilir Kabin alanı:Döşemeden 1 mt. yükseklikte ölçülen, asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.

Kuyu alt boşluğu:Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı.

Kuyu üst boşluğu:Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı

Lamine Cam:2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin palstik bir madde lle birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı
 
Makara dairesi:Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaralrın bulunduğu, hız regülatörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.

Makina dairesi:Makina veya makinaların bulunduğu oda

Otomatik seviyeleme:Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.

Regülatör Halatı:Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.

Copyright © Anasder 2024 | Her Hakkı Saklıdır.

ANASDER Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu üyesidir.